Agenda 2024

  • 25. Januar: Spontiträff Nr. 4, Dorfbeizli Brunnenthal
  • 8.April: GV 2024
  • 30. April: Gewerbekongress sgv
  • 4. Mai: 25 Jahre Bartlome Gartenbau, Tag der offenen Türen
  • 14.-16. & 21.-23. Juni: KTF 2024
  • 21.Juni: Gwärblerträff am KTF
  • September/Oktober: Spontiträff Nr. 5

Agenda 2025

  • 19.09.- 28.09.: Dr Buechibärg ar HESO 2025

Anlass verpasst?